вторник, 2 мая 2017 г.

Մայիսյան 12-րդ հավաք


Նախագիծ `
 “Վրաստանի գետեր”
Մասնակիցներ՝ Վրացախոսների ակումբ, երկրորդ օտար լեզվու վրացերեն լեզվի սովորողներ:
Նախագծի նպատակը՝
Վրաստանի գետեր նախագծի ընթացքում սովորողները ծանոթանում են Վրաստանի աշխարհագրական դիրքի հետ,  ծանոթանում են ինչ գետեր են անցնում Վրաստանի միջով; Հարստացնում են բառապաշարը:

Նախագծի իրականացման ընթացքը՝
Բաց դաս ներքին բակում, թարգմանություններ, պրեզենտացիաներ:
Նախագծի բովանդակությունը՝
Վրաստանի գետեր, թարգմանություն:
Արդյունքում՝
Թարգմանություններ, Վրաստանի գետերի ուսումնասիրություն:


Комментариев нет:

Отправить комментарий