воскресенье, 4 сентября 2022 г.

Համընդհանուր ներառում

 Բաղադրիչները՝

  1.  Համընդհանուր ներառում — 10 ժամ, 1 կրեդիտ
  2. Հետազատական աշխատանք կատարելու սկզբունքները — 5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստվող խումբ՝

Վերապատրաստող՝ Լուսինե Ալեքսանյան

вторник, 30 августа 2022 г.

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում

Ժամաքանակը՝ 20 ժամ (1 կրեդիտ), տևողությունը՝ 29.08-02-09 

Երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը՝ 15:00-19:00(2 ժամ՝ տեսական, 2 ժամ՝ գործնական) 

Վայրը՝ Մայր դպրոց, ՏՏ լաբորատորիա 

Վերապատրաստման մոդուլը՝ հղումով

Ընդհանուր դասացուցակը՝ հղումով

Վերապատրաստող՝  Հերմինե Անտոնյան