пятница, 29 января 2021 г.

Անհատական աշխատաժամանակ

 

Կրթահամալիրի կայքի վրացերեն ենթակայքի պատասխանատուն եմ: Կայքում հրապարակված հետաքրքիր նյութերը, վրացերենի ընտրության սովորողների իրականացված նախագծերը, հանդիպում-քննարկումները թարգմանում ենք վրացերեն, հրապարակում ենք կրթահամալիրի կայքի վրացերեն էջում:
Կատարում եմ թարգմանություններ կրթահամալիրի Դպիր ամսագրից՝ հայերենից վրացերեն, որոնք հրապարակվում են կրահամալիրի կայքի վրացերեն ենթակայքում և Դպիր ամսագրի վրացերեն էջում: