среда, 30 августа 2017 г.

Ատեստավորում 2016-2017


Առաջադրանքներ

  1. Իրավական բաժին
  • ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին

ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին —  կարդացել եմ, գիտեմ:


  • Փոփոխություններ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կանոնադրությունում


Մանրամասն ծանոթացել եմ Կրթահամալիրի Կանոնադրության ինչպես նախկին, այնպես էլ ներկա՝ Կառավարության կողմից ՀՀ ԿԳՆ 15.05.2017թ. N 533-ն հրամանով հաստատված փոփոխություններին:

Փոփոխությունները վերաբերվում էին նոր իրողություններին ու մանկավարժական-փորձարարական նոր հնարավորություններին: Փոփոխությունների հիմնական հատվածը բաժին է ընկնում Կրթահամալիրի նոր կառուցվածքային կազմակերպմանը և կրթական տարբեր՝ այդ թվում լրացուցիչ ծրագրերի իրականացմանը: Կրթահամալիրի Կանոնադրության փոփոխությունները համապատասխանեցված են նաև ՀՀ Կրթության և ՀՀ Հանրակրթության մասին օրենքներում առկա փոփոխություններին:

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններում, 2017-2018թ. ուսումնական պլաններում, ուսումնական պլաններով որոշված կարգերում փոփոխությունների առաջարկ.


  • Աշխատողի գործող Էլ. փոստի հետ կիրառել նաև g-mail՝ ցանցը, քանի որ ունենք աշխատողներ, ովքել աշխատում են նաև այդ տարածքում: Նրանց կարելի է տալ հնարավորություն:
  • Ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպման կարգ.

Այստեղ նշվում է, որ սովորողի և դասավանդողի մասնակցությունը պարտադիր ուսումնական աշխատանք է: Կրտսեր դպրոցներում սովորողների մասնակցության խնդիր գրեթե չկա, իսկ ավելի բարձր տարիքային խմբերում կա: Կարծում եմ` կարգը կարելի է համապատասխանեցնել առկա իրավիճակին:

2. Տեխնոլոգիական բաժին
Դասավանդողի բլոգի քարտեզ

Վրացախոսների ակումբ

Իմ մասին
Շոթա Ռուսթավելի նախագիծ
Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ
Վրացական խոհանոց նախագիծ
2017-2018  ծրագիր
Թբիլիսիի թաղամասեր նախագիծ
Հոդվածների թարգմանություն
Հունվարյան նախագծային ճամբար
Առաջադրանքներ
Ակումբի ծրագիրը, օրացույցը, անդամները

3    Իմ տեսադասը

  4.   Հոդված   / թարգամնություններ/Комментариев нет:

Отправить комментарий